Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet