Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet