Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet