Polska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Spis treści
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Wykaz danych
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Wykaz tabel
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Aneks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Słowniczek
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet