Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet