Kinesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
目录
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
图表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
数表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
附录
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
术语表
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
参考书目
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet