Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet