Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet