Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet