Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet