Engelska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Table of Contents
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
List of Figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
List of Tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Glossary
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Bibliography
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet