Danska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Indholdsfortegnelse
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Figuroversigt
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Tabelliste
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Appendiks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Ordliste
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet