Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet