Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet