Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet