Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet