Koreanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
목차
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
인물 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
표 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
부록
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
어휘 사전
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
관계 서적 목록
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
인덱스 (색인)
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet