Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet