Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet