Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet