Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet