Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet