Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet