Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet