Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Obsah
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
Seznam hodnot
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
Seznam tabulek
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
Příloha
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
Glosář
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet