Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet