Svenska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Innehållsförteckning
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
Lista av figurer
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
Tabellförteckning
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
Ordlista
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet