Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet