Rumänska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Cuprins
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
Lista figurilor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
Lista tabelelor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
Anexă
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
Glosar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet