Kinesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
目录
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
图表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
数表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
附录
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
术语表
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
参考书目
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet