Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet