Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet