Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet