Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet