Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Figuras
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de Tablas
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apéndice
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosario
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografía
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice Alfabético
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet