Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet