Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet