Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet