Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet