Kinesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
目录
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
图表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
数表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
附录
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
术语表
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
参考书目
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet