Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet