Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet