Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet