Franska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Table des matières
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Liste des figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Liste des tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Annexe
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Glossaire
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Bibliographie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet