Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet