Engelska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Table of Contents
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
List of Figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
List of Tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Glossary
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Bibliography
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet