Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet