Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Cuprins
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista figurilor
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista tabelelor
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anexă
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosar
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet