Svenska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Cuprins
Innehållsförteckning
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista figurilor
Lista av figurer
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista tabelelor
Tabellförteckning
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anexă
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosar
Ordlista
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet