Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Cuprins
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista figurilor
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista tabelelor
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anexă
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosar
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet